Belső Gyermek Kártya

Utazás a tündérmesék, a mítoszok és a természet világába

A tarot egyetemes archetípusai, ősmintái, mint például a bolond, a mágus, a papnő és a király – a világon minden nép mitológiájában megtalálhatók. Ugyanakkor, hasonlóan a kultúra minden más hiteles termékéhez, minden egyes tarot kártyát is úgy terveznek és értelmeznek, hogy az tükrözze az azt megalkotó művész vagy filozófus esztétikai elveit és meggyőződését. Azért “működhet” valakinek, mert rezonál a kártyában rejlő műalkotásra és filozófiára. A művészetnek és a filozófiának ez a házassága különbözteti meg a tarot-t a többi ezoterikus vagy úgynevezett “okkult” rendszertől. Éppen úgy, mint a művészet és a filozófia, a tarot egy bizonyos rendszere az emberiség történelmének egy-egy korszakát tükrözi vissza.
Mi nem annyira emberek vagyunk, akiknek spirituális tapasztalásaik vannak, mint inkább spirituális lények, akik megélik az emberi létet. A tarot pedig egy olyan nyelv, amelyik a lélek szellemi útjának ad kifejeződést a kifejezetten emberi lét birodalmában. A tarot mélyén rejlő “igazi” ezoterikus funkció nem a jóslásban rejlik, hanem abban a rejtélyes és páratlan képességében, amellyel feltérképezi azt az életet, amelyet éppen akkor élünk. Ily módon a tarot olyan, mint egy tükrökkel körülvett csarnok, amelyben visszatükröződnek életeink különböző időszakai.

Az Erő lapja – avagy: a Szépség és a Szörnyeteg

Varázslónő. Sárkányok és várak. Tündér-királykisasszony. gonosz boszorkány. A Nagy Gonosz Farkas. Nem is tudunk gyermekkort mesék és sokdimenziós szereplőik nélkül elképzelni, azok nélkül a szereplők nélkül, akik hőseinkként, hősnőinkként, rémálmaink és álmaink alakjaiként kelnek életre. Ezek a figurák vezetnek el bennünket oda, hogy felfedezzük a saját lelkünkben rejlő kincseket.
Amikor kisgyerekek vagyunk, akkor a képzelet tölti ki az egész életünket. Manókkal és gnómokkal, törpékkel és harcosokkal, angyalokkal és szörnyetegekkel ismerkedünk meg. Megtanuljuk, hogy a hittől ragyog a lélek, hogy a tisztaság a legnagyobb örömünk, hogy a szenvedés és az önfeláldozás csiszolatlan gyémántjai annak a kincsnek, amelyre még várnunk kell. Az újra és újra elmondott tündérmesék szívünk legmélyét gazdagítják, ahol a reményeink és az eszményeink születnek. Nincs több olyan irodalmi mű, amelyik akkora hatással lenne ránk, mint a tündérmese.
A folklór hagyományosan szájhagyomány útján terjedt, mester mondta a tanítványnak, és ily módon világosodott meg a köznép. Ebben az értelemben a mesemondó, a szülő, a tanár vagy bárki, aki mesét mond, misztikussá válik. A mítosz által való tanulás olyan, mint a magvetés, amely gyümölcsözően megalapozza a belső erőnket, biztonságunkat és önmagunk megvalósítását. Egy mítosz belső átélése elősegíti a fejlődés négy szakaszát, a fizikait, az érzelmit, az értelmit és a szellemit.
A gyermekkor meséi eszközül szolgálnak, amelyen keresztül felfedezzük és tiszteljük a varázslót. Milyen is az, amikor el vagyunk “varázsolva”? Miért van az, hogy a tündér-mítoszokban rabul ejtő, borzalmas tragédiákon vergődünk keresztül, és egy szempillantás alatt kővé, állattá, boszorkánnyá vagy békává változunk? Ezen átformáló események során elveszítjük a kapcsolatot a mindennapi valósággal, és egy bizonyos értelemben az emlékezetünket is annak érdekében, hogy újjászülethessünk. amikor a varázslat megtörik, akkor nagyobb, személyes mítosz születik meg.
A hajdani korok történeteiben megoldások rejlenek. A történetek sohasem akarnak felelettel szolgálni, ítélkezni, megbüntetni vagy leértékelni azt a valóságot, hogy miközben halandók vagyunk, aközben nagyon is hasonlítunk a gyermekkori mesékben megismert nagyszerű tündérekre, angyalokra és varázslókra. A gyermekmondókák, találós kérdések és versek korai, bennünk hagyott lenyomatai lépcsőfokok, amelyeken eljuthatunk az érettségig és a képzelőerőig.
A gyermek elméje tele van kreatív képekkel. Ezek a képek próbára teszik a lelket, feltárják a fény és az árnyék hatalmát, és felszabadítják azt a törekvésünket, hogy megértsük a vágyat, a szeretetet és konfliktust. A mese archetípusainak mély érzékeléséből tudatalatti erők ébrednek fel, amelyek majd idővel meggyógyítják a szellemet. Az élet feladványait és bonyodalmait nem a szavak oldják meg, hanem az előrelátás, a tiszta látomás és a tapasztalás. ez a belső tudás megújítja a lélek életét. Mi mindannyian fiatalosabbnak és élettelibbnek érezzük magunkat, miközben kiteljesedik képzeletünk világa. Mivel az embereknek az életbe a gyermekkor kapuján kell belépniük, ezért mindig lesznek tündérmesék. Termékeny találkozási pontként szolgálnak az egyszerű és fiatal elme, illetve a hosszú kort megélt bölcsesség számára.
A mi kultúránkban elveszett a kapcsolat a hajdani korok mesemondóival. Habár sok gyermek hallgat mesét és érti meg annak alapüzenetét, ritka az a gyermek, aki valóban varázslatos, életét kiteljesítő tudatváltozáson megy át akkor, amikor egy történetet hallgat. A közelmúltban kialakult és napjainkban egyre inkább előtérbe került belső gyermek “munka” a bennünk rejtőző sebzett gyermeket próbálja meggyógyítani és kötelékeiből kioldozni azáltal, hogy visszavezeti az egyéneket egyfajta gyermeki állapotba, amelyből kiindulva – legyen az örömteli vagy szomorú – az élet újfajta elfogadása és a beavatás elkerülhetetlen. A folyamatban az egyes ember megteszi útját visszafelé a sebzett múltba, s végezetül a fénybe vezető utat is megleli. Ami a leginkább ösztönző mindebben az az a felismerés, hogy a belső gyógyulás az emberiség közös sebére is hatással van. Egyéni munkánkon keresztül vezetjük a tömegeket előre, nem szavak által, hanem a sejtjeinkben rejlő lendület révén – amelynek segítségével végrehajthatjuk a kvantum ugrást az Univerzum szolgálatába.

Nagy Arkánum

A tarot rendszere kulccsal szolgál az Örök Bölcsesség titkainak megértéséhez. Minden tarot kártya visszatükrözi korának kultúráját, planetáris képeit, törvényeit és alapelveit. Az emberiség kollektív tudattalanjában vannak rejtett archetípusok, amelyek láthatóvá válhatnak és megnyilvánulhatnak a Nagy Arkánum huszonkét kártyáján át vezető út illetve a spirituális létezés Királyi útját szegélyező állomások formájában. A magasabb vagy ezoterikus tudás tanulmányozójának egyik legfontosabb képessége az, hogy a saját egyéni sorsa által kijelölt utat járja. Mindannyiunk életének megvan a maga célja, s ez az idők során lassan kibontakozik. A Nagy Arkánum bölcsen és ihletetten használt kártyái segítenek feltárni ennek a célkitűzésnek a jelentését és azt a folyamatot, melyben ez lépésről lépésre feltárul.

Bizonyos tündérmesék és gyermekkorunkból ismert történetek azonosak a Nagy Arkánum kártyáiban rejlő archetípusokkal. ezek a mesék páratlan módon “közvetítik a kártyák történetét”. amikor figyelmünket közvetlenül a Nagy Arkánum kártyáira összpontosítjuk és elkezdjük összefűzni a képeket a jelentésekkel, több jelentés is felmerül. A Nagy Arkánum nemcsak az emberi életutat, hanem a halál és az újjászületés folyamatát is jelképezi szellemi szinten. Másrészt a Nagy Arkánum feltárja az egyéni utat, megmutatja a meghitt kapcsolatainkban és barátságainkban ránk váró leckéket, iránytű a kihívások és a lehetőségek közötti eligazodásban, amelyekkel akkor találkozunk, ha elköteleztük magunkat a spirituális lét mellett.

A következő táblázat segítséget nyújthat abban, hogy meglássuk a Nagy Arkánum különböző lapjai közötti különleges kapcsolatot. Tartsuk észben azt is, hogy mindig létezik numerológiai összefüggés. A II., a XV. és a XX. kártyák kapcsolatban vannak egymással, mivel azonosulnak a 2-es szám minőségével és lényegével. A III., a XII. és a XXI. kártya összefügg egymással, mert mindegyik kötődik a 3-as számhoz, és így tovább. Vannak más egyezések is, amelyek a tündérmesékben lévő képeken alapulnak. Például a Piroska és a farkas, A Nagy Gonosz Farkas és A három kismalac a farkas megjelenése miatt kapcsolódik össze. Ha egy kirakásban kettő vagy három jelenik meg ezekből a lapokból, akkor a farkas jelentését alaposan kell tanulmányozni. Lúdanyó és Az égig érő paszuly összefüggenek a lúd és az aranytojást tojó tyúk miatt. A Tündérkeresztanya és a Hamupipőke ugyanannak a tündérmesének a részei. Sok más szokatlan párosításra is bukkansz majd, miközben a kártyával dolgozol.

Sorszám A kártya neve Asztrológiai megfelelője Kulcsszó
0. Piroska és a farkas Uránusz A Belső Gyermek
I. Aladdin és a csodalámpa Merkúr A Kreatív Gyermek
II. A Tündérkeresztanya Hold A Bölcsesség Őre
III. Lúdanyó Vénusz Anya
IV. A Császár új ruhája Kos Apa
V. A Varázsló Bika A Beavató/Elindító
VI. Jancsi és Juliska Ikrek Fizikai Egyesülés
VII. Pán Péter Rák Érzelmi Egyesülés
VIII. A Szépség és a Szörny Oroszlán Értelmi Egyesülés
IX. Hófehérke Szűz Szellemi Egyesülés
X. Alice Csodaországban Jupiter Az Életkerék
XI. Midász király érintése Mérleg Kozmikus Egyensúly
XII. Az égig érő paszuly Naptun Áldozás (szentté válás)
XIII. Csipkerózsika Skorpió Halál/Alvás
XIV. az Őrangyal Nyilas Védelem (Felsőbb Én)
XV. A Nagy Gonosz Farkas Bak Árnyék Én
XVI. Rapunzel Mars Tisztulás
XVII. Kívánság a csillagok alatt Vízöntő A Bennünk Rejlő Lélek
XVIII. Hamupipőke Halak Álmok/Látomások
XIX. A Sárga Téglás Út Nap A Kozmikus Én
XX. A három kismalac Plútó Hívás az Újjászületésre
XXI. A Föld Gyermek Szaturnusz A Formálódó Gyermek

Kis Arkánum

Miközben a Nagy Arkánum huszonkét kártyája az emberi lélek nagy útját szimbolizálja sorsa ösvényén, addig a Kis Arkánum ötvenhat lapja az ember különböző tapasztalásait jelképezi a Földön kialakult élet négy területén. A 4-es szám az isteni terv Földön való meggyökerezését, a spirituális törvények valóságban való megnyilvánulását, a szilárd alapok építését és a kézzelfogható eredmények eléréséhez szükséges kemény munkát szimbolizálja. E négy terüle a négy évszakkal, az iránytűn lévő négy égtájjal, a négy elemmel – a tűzzel, a levegővel, a vízzel és a földdel – és Isten héber nevének négy szent betűjével – a tetrarammatonnal – van összefüggésben. A Belső Gyermek Kártyában a négy sorozatot a Varázsbotok, az Igazság Kardok, A Szárnyas Szívek és a Földi Kristályok alkotják.
A Belső Gyermek Kártyában a Kis Arkánum képei egy fejlettségi fokkal az elmúlt hatszáz év tarot kártyáiban használatos képek előtt járnak. A hagyományos Kis Arkánumbeli sorozatok neveit gyakran egyszerűen csak hét karddal, öt kehellyel vagy tíz bottal jelezték a kártyán, jelenet, történet vagy lényeges üzenet nélkül. Más kártyákban a rajzok felnőtteket mutatnak sok ezoterikus jelképpel körülvéve, amelyeket viszont nehéz megfejteni. A Belső Gyermek Kártyában a régi pásztorbot vagy a földműves botja Varázsbottá alakult, amely a tűz elemet jelképezi. A katonák középkori fémfegyvere az Igazság Kardjává változott át, amely sokféle alakot ölthet, és amely a levegő elemet képviseli. A kereszténység szent Grál kelyhét a Szárnyas Szívvel egyetemesítettük, amely a víz elemet jelenti, míg a spirituális tüzet jelképező ősi okkult érme, amely végül is a pénzérmével azonosult gyönyörű Földi Kristállyá alakult át, amely a föld elemet szimbolizálja.
A Belső Gyermek Kártya e négy sorozata finom, szívmelegítő és spirituális jeleneteket mutat be. A Varázsbotok sorozatban ábrázolt tündérek azok a láthatatlan lények, akik életet és színt visznek a természet mindennapjaiba. Az Igazság Kardok kártyáiban a különböző kalandokat átélő gyermeke az emberi lélek kíváncsiságát és vágyát fejezik ki, hogy az élet rejtélyeibe behatoljanak. A Szárnyas Szívek sorozatban a sellők és egyéb tengeri lények az emberi érzelmek és mélyen bennünk lévő érzések víz alatti birodalmába vonzzák képzeletünket. A Földi Kristályok lapjain a manók azon munkálkodnak láthatatlanul, hogy szilárdságot és életet adjanak a földnek, a köves talajnak és a bolygónkat ékesítő hegyvonulatoknak.
Minden sorozatban tíz számozott kártya és négy udvari figura van. Mint ahogy arról már korábban említést tettünk, átneveztük az archaikus udvari figurákat, hogy korunk szellemi kultúráját tükrözzék. Az Apród most a Gyermek, a Lovag Keresővé alakult, a Királynő a Vezető, míg a Király az Őr. A Belső Gyermek Kártya “királyi udvarának” elnevezései, képei és minőségei arra emlékeztetnek bennünket, hogy bármilyen ösvényen vagy “sorozat” szerint haladunk az életben, mindig vannak tanítók és “példaként” előttünk járók, akik emelkedett tudatállapotba tudnak segíteni bennünket.
A tarot-éretelmezés során, ha egy sorozatból sok kártya jelenik meg, az nyilvánvaló jel arra, hogy feltárjuk az azon a területen rejlő értelmezések teljes skáláját. Például sok bot arra utal, hogy nagyobb szenvedélyre és a tüzesség kifejezésére van szükség az életben. A sok kard annak a szükségességére mutat rá, hogy cselekedjünk a világban és próbáljunk tisztán látni. A sok szív arra kéri az embert, hogy belevesse magát az emberi szeretet és az érzelmi fogékonyság rejtett mélységeibe. A sok kristály arra mutat rá, hogy jobb világot építsünk magunknak, szeretteinknek és az emberiségnek.
A Nagy Arkánum huszonkét lapja végső soron fordulópontokat és mérföldköveket jelez az életben, de a Kis Arkánum ötvenhat kártyája jelentőségében semmivel sem “kisebb”.

Varázsbotok

A Belső Gyermek Kártya Varázsbotok sorozata összhangban van a hagyományos tarot tűzsorozatával, amit Botok néven szoktak említeni. Művészetet, alkotóerőt, intuíciót és mindezt szimbolizálja, ami Természet elementál (dévák, természeti elemek) birodalmában varázslatos.
A Botok az öröm és a szenvedély felé nyitnak meg bennünket. Arra ösztönöznek, hogy túllépjük az emberi korlátokat. A Varázsbotok képeinek tetején pillangó van, ami még inkább utal az átalakulás láthatatlan folyamatában rejlő természeti csodára. Metaforikus értelemben éltünk során újra meg újra végbemehet mindannyiunkban ez a teremtő átalakulás.

Igazság Kardok

A hagyományos tarot kártyákban a Kardok sorozata erősen kapcsolódik a levegő elemhez. A Kardok egyként szimbolizálják az én önellentmondásait és dinamikus vívódásait az értelmi szinten, illetve azt a képességet, hogy fellebbentse az illúzió és a hamis ideológiák fátylát. Ennek a sorozatnak végső soron az a jelentősége, hogy az igazságot nem lineáris és merev kivetítésnek tekinti, hanem folyamatnak, illetve ciklusnak. Az igazságot nem részekben, hanem az egészben találjuk meg. A Kardok sorozat módot nyújt nekünk arra, hogy megvizsgáljuk az emberi elme sokféle vetületét és lehetőségét a tisztánlátásra.

Szárnyas Szívek

A Belső Gyermek Kártya szárnyas szívek sorozata a hagyományos tarot-ban a kelyheknek nevezett víz-sorozat megfelelője. A szív a női, befogadó minőséget szimbolizálja, amely magába foglalja érzéseinket, érzelmeinket, álmainkat és képességünket a szeretetre. A Hold rejtélyes ciklusaival van összhangban.
A Szárnyas Szív isteni szimbólum, amely a feltétel nélküli szeretet kínálta szabadságot jelképezi. Az iszlámmal és más vallások lényegével összekapcsolódó szufik a szeretet és az áhítat emblémájaként használják ezt a szimbólumot.

Földi Kristályok

A Földi Kristályok a hagyományos tarot-ban az érmékként ismert föld-sorozatnak felelnek meg. A fizikai szintet, az anyagi javakat, a pénzt és a biztonságot jelképezik. A kristályok távlatokat adnak ahhoz, hogyan valósítjuk meg a bennünk szunnyadó bőséget.
A kristályokat régebben gyakran nevezték a Föld vénájának, megfagyott víznek vagy megfagyott levegőnek. Fizikai testünk, de a Föld is nagy mértékben gyógyítható kristályokkal.

Ha tetszett, add tovább: