Ansata Tarot

A horoszkóp és a tarot

Ansata Tarot: a Bolond
Ansata Tarot: a Bolond

Az asztrológia az emberiség legrégibb szellemi és tapasztalati tudománya. A tarot a legrégibb szimbolikus képeskönyv, ami több száz generáción keresztül fennmaradt. Az asztrológia eredetét meglehetősen jól felderítették. Több évezredes történelmét barlangrajzok, ásatások és az időszámításunk előtti időkbe visszakövethető irodalom segítségével meg lehet ismerni. Keletkezését és fejlődését nem nehéz nyomon követni. Másképp van ez a tarot-val.

Ansata Tarot: az Ördög
Ansata Tarot: az Ördög

Itt sokkal inkább feltételezésekre vagyunk utalva. A tarotra vonatkozó régi irodalom dátumai nagyon későiek az emberiség történetével mérve, csak néhány évszázadra nyúlnak vissza az írásos emlékek. A tarot szakértői ezeknek a szimbolikus képes kártyáknak az eredetét egy évezreddel előbbre teszik ugyan, mert azt a véleményt képviselik, hogy a tarot a régi Egyiptomból származik. Más szerzőknek az az álláspontja, hogy a tarot nyomai az indiai vagy kínai kultúrterületre nyúlnak vissza. Ezek a kártyák csak a XIV. század végétől bizonyíthatók. Túlnyomórészt nyugati kártyák, a legtöbbször vallásos, keresztény és későközépkori motívumokkal. Bár az indiai és kínai kultúrterületről sem ismerünk régebbi kártyákat, amelyek bizonyíthatóan valódiak lennének, mindenesetre ez nem változtatja meg azt a tényt, hogy a kártyák szimbólumai – és semmi másról nincs szó – alapjában sokkal régebbiek, mert ezek a képek ősrégi, prototipikus örökséget őriznek.

Nagyon sok szerző véleménye szerint a tarot Egyiptomból származik. Ez a vélemény megalapozottnak tűnik, s biztosan megfontolandó. Az egyiptomiak – ahogy a Krisztus előtti időkben egyetlen más nép sem – képekben beszéltek. Továbbá a templomaikban és a föld alatti sírjaikban ezeket a képeket tudatosan ráhagyták az utódokra. Így a tarot képeit, – ami az asztrológiával további kapcsolatban van – a holdisten, Ozírisz tanácsadójának, Thothnak tulajdonítják.
A tarot egyenlő Thoth könyvével. Ki volt Thoth? Az idő ura, és ezzel ura a dátumoknak és a számoknak is. Ő volt Ozírisz főpapja, és így szellemi előfutára Kronosz Szaturnusznak, ezért Szaturnusz is egyenlő a Főpappal a tarot-játékban.

A tarot 22 stációja nagyjából megfelel az óegyiptomi beavatási ceremóniáknak. És valóban, aki a tarot-t végiggyakorolja, aki szimbólumait – tudatosan és intuitíven – magáévá teszi, az beavatott lesz és nem csak ismerő. Ezt a tudást valamikor szimbolikus beszédben adták vissza, példázatokban – gondoljunk csak az Ótestamentumra. Később – így szól az irodalom – a cigányok vették át ezt a játékot és ezzel megőrizték számunkra.

Valójában a Nagy Arkánum többet akar közvetíteni, mint profán képeket. Képei igazi tudatformákat mutatnak be, amelyek a lelkünkben vannak lehorgonyozva. Itt nem kell az ördögöt feketébbre festeni, és a teremtőt jobban bálványozni. Mert úgy, mint az asztrológiában – ebben rejlik a nagyságuk – minden bolygónak és jegynek mindig két oldala van, így a Nagy Arkánum minden szimbólumának is. Az Ördögnek megvan a pozitív ereje, a Császárnak viszont a negatív árnyékai.

A tarot-kártyák asztrológiai jelentősége

Ha valaki az asztrológiával és a tarot-val egyaránt intenzíven foglalkozik, azt a meglepő felfedezést, teheti, hogy az állatövi jegyek (12) és a bolygók száma (10) egybeesik a Nagy Arkánum kártyáinak számával (22).

Állatövi jegyek, bolygók

Kártyák

Kos XVI. Torony
Bika XXI. Világ
Ikrek XIX. Nap
Rák XVIII. Hold
Oroszlán XI. Erő
Szűz III. Császárnő
Mérleg VIII. Igazság
Skorpió XIII. Halál
Nyilas VII. Kocsi
Bak X. Szerencsekerék
Vízöntő XIV. Mértékletesség
Halak XX. Ítélet
Nap I. Mágus
Hold II. Főpapnő
Merkúr VI. Szeretők
Vénusz XVII. Csillag
Mars XV. Ördög
Jupiter IV. Császár
Szaturnusz V. Főpap
Uránusz XII. Akasztott
Neptun IX. Remete
Plútó 0. és XXII. Bolond

Az asztrológia és a tarot közötti kapcsolattal ez utóbbi bizonyosan tartalmasabb lett. Az egybevetésükkel – és csak erről van szó – minden képszerűbbé válik. Ez különösen az asztrológusokra érvényes, akiknek a szavak megválasztása olykor nehézséget jelent, amikor talán nagyon is elővigyázatosan akarják kifejezni magukat.
A tarot-kártyák önmagukban véve az élet fejlődési vagy tudatossági fokozatainak rendjét jelentik. Ezért tartalmaz minden kártya egy szimbólumot, amelyet botnak kell tekinteni, mintha az élet egy olyan stafétafutás lenne, ahol a stafétabotot az élet egyik fokáról a másikra kell továbbadni, ahogy az állatöv jegyeinek sorrendje vagy a horoszkópban egy folyamat elemei követik egymást. Ez persze az élet gyakorlatában csak teória. Mert mind az Aszcendenstől, mind a Napállástól függően ez már minden egyénnél különböző. A bolygók állása is hangsúlyozza az állatövi jegyekben és az egyes házakban az élet fokozatainak és feladatainak a különös fontosságát. Ugyanígy van a tarot-nál. Ez az oka annak, hogy a tarot-kártyákat a kirakás előtt mindig meg kell keverni, hogy megfeleljen a kérdező mindenkori szituációjának. Ezt itt hangsúlyozni kell, mert egyébként a kártyáknak a 0-tól a XXII-ig való bemutatása illuzórikusnak tűnhetne. A gyakorlatban, az életben ilyen nincs. A mindenkori fejlődés, a mindenkori tudatossági fokozatok ugrásszerűen, lökésekben következnek be, és történelmileg, eseményileg, több generáción vagy több életen keresztül lenne követhető.

A Nagy Arkanum kártyái

B. A. Mertz – Paul Struck: Asztrológia és Tarot

Az Ansata-Tarot kifejezetten az Asztrológia és Tarot c. könyv szemléletesebbé tételére készült, B. A. Mertz javaslatai és útmutatásai alapján. A képeket Paul Struck rajzolta ill. festette.

Mivel minden szimbólum az emberi tapasztalat azon szintjéről származik, amely az egész emberiség számára közös, ezért természetesen az is igaz, hogy érvényes kapcsolatot lehet találni a tarot szimbólumai és az asztrológia között, azaz a “királyi művészet” és a “királyi út” között. Ahogy ezt C.G. Jung megfogalmazza: “A szimbólumok nemcsak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem olyan eszközök az emberek számára, amelyek segítik az önismeretet.”
Az asztrológia és a tarot ismeretén keresztül egyre mélyebben láthatunk bele a jelenségek mögött megbúvó sorsszerű események sokaságába.

Az asztrológia és a tarot közti kapcsolat ősrégi, de még soha nem mutatták be ennyire határozottan, összefüggéseiben, mint ebben a könyvben. Az asztrológia és a tarot egy tőről fakad és összetartozik: az asztrológia az emberiség legrégebbi szellemi és tapasztalati tudománya, mig a tarot a legrégebbi szimbolikus képeskönyv, mely generációk százai óta fennmaradt.

A tarot 78 kártyából áll: a Kis Arkanum négy színéből, melynek mindegyike 14 kártyát tartalmaz, valamint a Nagy Arkánum 22 kártyájából. Ez a 22 kártya mutatja be a tarot lényegét, és ezekre koncentrál az Ansata-Tarot.

Ha tetszett, add tovább: